Gå till innehåll

”Kalix löjrom” blir sannolikt den första svenska produkten som får skyddad ursprungsbeteckning. Det kommer EU-kommissionen att besluta eftersom ingen har invänt mot ansökan.
Kalix löjrom påväg att få EU-skydd - Livsmedelsverket

EU-kommissionen kommer att godkänna hälsopåståenden i två stora steg. Först ut blir alla hälsopåståenden kring ämnen med icke-botaniskt ursprung. Det väntas ske efter halvårsskiftet 2011, när Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har utvärderat det vetenskapliga underlaget. Därefter genomgår hälsopåståenden med botaniskt ursprung samma process.
Tidigare var planen att EU-kommissionen skulle godkänna hälsopåståenden allteftersom Efsa gör sina utvärderingar.

Ny tidplan för EU:s reglering av hälsopåståenden - Livsmedelsverket

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, står fast vid sin tidigare riskvärdering av bisfenol A. Utvärderingen är den tredje under en fyraårsperiod, och utfördes på uppdrag av EU-kommissionen. Kommissionen kommer nu att diskutera åtgärder efter Efsa:s svar
Efsa står fast vid sin riskvärdering av bisfenol A - Livsmedelsverket

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, sänker det så kallade acceptabla dagliga intaget (ADI) för det röda azofärgämnet Amarant (E123). Riskvärderingen utfördes på uppdrag av EU-kommissionen.

E 123 Amarant får inom EU endast användas till fiskrom, samt aperitifviner och spritdrycker.
Sänkningen innebär att högkonsumenter av vissa alkoholdrycker kan överskrida vad som är acceptabel daglig konsumtion medan barn ligger mycket klart under den högsta acceptabla dagliga nivån. Beräkningarna av dagligt intag för barn bygger bland annat på svenska konsumtionsdata.
I och med detta har Efsa uppdaterat utvärderingar av alla de azofärgämnen som är tillåtna inom EU. Länkar till samtliga utvärderingar finns i Efsa:s pressmeddelande.

Efsa:s pressmeddelande: EFSA lowers ADI on amaranth, completing its re-evaluation of azo dye food colours

Användarna rasar, tio anmälningar har kommit in från amerikanska privatlivsgrupper och EU-kommissionen har startat en utredning. Det stormar kring Facebook och bristerna i deras sekretessinställningar. Ändringar kommer idag.

Bakgrunden till att planering av kontroll nu sätts i fokus är bland annat för att reglerna i kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 ställer betydande krav på kontrollen och på de myndigheter som ska utföra kontroll.

En bra planering är en förutsättning för att kontrollen ska kunna leva upp till de krav som ställs.
Att livsmedelskontrollen i Sverige är en del i ett EU-gemensamt system har blivit tydligare i och med den nya lagstiftningen som trädde i kraft år 2006 med bland annat gemensamma regler för offentlig kontroll.

FVO (Food and Veterinary Office) granskar livsmedelskontrollen i Sverige kontinuerligt, utifrån de gemensamma kontrollreglerna.De har ställt olika krav som bland annat syftar till en effektivare och mera ändamålsenlig kontroll. Under år 2010 kommer FVO att genomföra en omfattande granskning av Sveriges livsmedelskontroll, en så kallad General Audit.