Gå till innehåll

Idag skriver Lars Nellmer, VD för KRAV, i Sundsvalls Tidning att det viktigaste är hur maten produceras, inte var.

http://st.nu/opinion/debatt/1.2371103-hur-maten-produceras-ar-viktigare-an-var

Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och fler än var femte svensk, 22 procent, vill köpa mer KRAV-märkt, visar en ny SIFO-undersökning.

SIFO: KRAV toppar kvalitetsligan - www.krav.se:

Idag publicerar ATL en debattartikel om gmo som Ekologiska Lantbrukarna och KRAV skrivit tillsammans.
Eftersom debattinlägget inte finns på ATL:s hemsida kan ni läsa det här:
Grön revolution utan gmo - www.krav.se

Under rubriken ”Mer ekologiskt i korgen” skriver Dagens Industri idag att både Ica och Coop ökar sin försäljning av ekologiskt med närmare tio procent under första halvåret 2010 jämfört med samma period förra året. Axfood ökar med sju procent.


"Miljöpartiet de gröna har använt KRAV-märket på en av sina valaffischer. Detta har skett utan vårt tillstånd och utan vår kännedom. Vi anser att deras användning av KRAV-märket är ett brott mot såväl Marknadsföringslagen som Upphovsrättslagen och har därför begärt att deras användning upphör omgående.
Miljöpartiet har beslutat att dra tillbaka den aktuella valaffischen och har i ett pressmeddelande bekräftat att KRAV inte har något samröre med Miljöpartiet.
Vi vill understryka att KRAV är och förblir en partipolitiskt obunden organisation."
Lars Nellmer 2010-08-11 11:29:00

KRAV har inget samröre med Miljöpartiet. - www.krav.se

Tisdagen den 15:e juni presenterades de nya klimatreglerna för mat som KRAV tagit fram tillsammans med Svenskt Sigill och LRF inom ramen för projektet Klimatmärkning för mat. Bland annat visades några av de första livsmedlen som produceras enligt de nya klimatreglerna: KRAV-godkända tomater fran Hornudden utanför Strängnäs och KRAV-mjölk från Sju Gårdar i Uppland. Det var stort intresse från branschen, cirka 150 personer var med på seminariet. Även media rapporterade flitigt.
Stort intresse för de nya klimatreglerna - www.krav.se

För närvarande ligger förslag till godkännande av krokfiske på makrill i Kattegatt och Skagerrak öppet för kommentarer. Remisstiden går ut den 28 juni. Synpunkter skickas till fiske@krav.se
Läs mer: KRAVs bedömningar av fiskebestånd

KRAV-godkänt torskfiske släpper ut 54 procent mindre växthusgaser än ”vanlig” torsk, visar en ny rapport. I dag finns den första KRAV- torsken som fiskats enligt KRAVs nya klimatregler i butik.

Utsläppen av växthusgaser från KRAV-torsk är cirka 54 procent mindre än torsk som inte är miljömärkt, enligt rapporten ”Klimatsmart KRAV-fiske” som KRAV tagit fram tillsammans med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik.Ett 400 grams KRAV-torsk block har från det att det fiskas till dess det fraktats till butik släppt ut cirka 0,6 kg koldioxid medan det genomsnittliga torskblocket släpper ut cirka 1,3 kg koldioxid.

Risken för barn att få ADHD förefaller öka med bekämpningsmedel mot insekter, visar en studie i USA och Kanada. Höga halter i blodet av vissa insektsgifter fördubblar risken, rapporterar den barnmedicinska tidskriften Pediatrics senaste nummer, skriver Svenska Dagbladet.
Läs hela artikeln