Gå till innehåll

LivsmedelsverketDet diskuteras mycket om smör och margarin i skolan och om Livsmedelsverkets råd. Det kan vara svårt att veta vad vetenskapen säger och vilka rekommendationer Livsmedelsverket ger. Läs mer på SLV

”Det är klart att rektorer och elever själva ska få välja vilket smör de vill ha”, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Läs vad Jessica Ritzén skriver i DN om smörförbudet och vad Skolborgarrådet egentligen menade - Lotta Edholms blogg.

”Kalix löjrom” blir sannolikt den första svenska produkten som får skyddad ursprungsbeteckning. Det kommer EU-kommissionen att besluta eftersom ingen har invänt mot ansökan.
Kalix löjrom påväg att få EU-skydd - Livsmedelsverket

EU-kommissionen kommer att godkänna hälsopåståenden i två stora steg. Först ut blir alla hälsopåståenden kring ämnen med icke-botaniskt ursprung. Det väntas ske efter halvårsskiftet 2011, när Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har utvärderat det vetenskapliga underlaget. Därefter genomgår hälsopåståenden med botaniskt ursprung samma process.
Tidigare var planen att EU-kommissionen skulle godkänna hälsopåståenden allteftersom Efsa gör sina utvärderingar.

Ny tidplan för EU:s reglering av hälsopåståenden - Livsmedelsverket

Individen står i fokus i Livsmedelsverkets förslag till råd om bra mat inom äldreomsorgen, som nu går ut på remiss. Det är första gången som Livsmedelsverket tar fram råd för mat inom äldreomsorgen. Ett av rådens huvudsyften är att förebygga undernäring genom att verka för positiva måltidsupplevelser och god aptit.

6 okt 2010 -Råd om bra mat för äldre påremiss - Livsmedelsverket

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, står fast vid sin tidigare riskvärdering av bisfenol A. Utvärderingen är den tredje under en fyraårsperiod, och utfördes på uppdrag av EU-kommissionen. Kommissionen kommer nu att diskutera åtgärder efter Efsa:s svar
Efsa står fast vid sin riskvärdering av bisfenol A - Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets stora undersökning av svenskarnas matvanor, Riksmaten 2010, pågår för fullt och under september genomförs den andra omgången av blod- och urinprovstagning. Sju arbets- och miljökliniker hjälper till att samla in blod- och urinprov från deltagare. Undersökningen har betydelse för att bedöma hälsorisker från olika ämnen i maten, för framtida kostråd och för berikning av livsmedel.


Läs hela artikeln på:

Matvaneundersökningens andra blodprovsomgång nu igång - Livsmedelsverket

Vissa kryddor och andra vegetabiliska livsmedel från ett antal länder kommer att kontrolleras strängare från och med 1 oktober. Samtidigt minskas den tidigare utökade kontrollen av andra livsmedel.


Läs mer om vilka produkter som läggs till i listan på

Utökad kontroll av kinesiska nudlar och andra importerade vegetabiliska livsmedel - Livsmedelsverket

De Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) togs fram 2005 och anger vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner. De ska i första hand användas vid kostplanering. En kost planerad enligt rekommendationerna ger förutsättningar för god hälsa och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar. Rekommendationerna ska användas för friska människor som är normalt aktiva.

Svenska närings-rekommendationer - Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket välkomnar den nya skollagen som ställer krav på att skolelevernas mat ska vara näringsriktig. Förhoppningen är att lagen ska öka intresset för skolmatens innehåll. Vad som är näringsriktig mat framgår av de svenska näringsrekommendationerna (SNR).


– Skolmaten är jätteviktig för att våra barn ska orka vara aktiva och lära sig under en hel skoldag. Från Livsmedelsverkets sida hoppas vi att lagen medför ett skifte i hur skolledare och politiker ser på skolmaten: från ett fokus på kostnad per portion till innehåll per portion, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson.

– Jag är mycket angelägen om att skollagen verkligen ska få effekt i form av bättre skolmat och ser fram emot ett nära samarbete med de myndigheter som blir ansvariga för uppföljningen av lagen, säger Inger Andersson
.


Läs mer om:

22 juni 2010 - Livsmedelsverket välkomnar den nya skollagen - Livsmedelsverket